Turizmciler, UBER gibi taksi uygulamalarına savaş açtı. TÜRSAB'dan yapılan açıklamada, "Ülkemizde faaliyet gösteren yabancı menşeili şirketlerin de T.C. Kültür veTurizm Bakanlığı’ndan işletme belgesi alarak TÜRSAB’a üye olmaları gerekmektedir" denildi.
 
TÜRSAB, "Son dönemde yapılan denetimlerde ve Birliğimize ulaşan şikayetlerde seyahat acentalarının araçlarının, yabancı menşeili şirketlere ait web/cep uygulamalarıyla taksicilik niteliğinde olan hizmetlerde faaliyet gösterdiği görülmektedir. İş bu durumun yasal düzenlemelere aykırılık teşkil ettiği ve bu suretle de 1618 sayılı yasanın ve ilgili mevzuatın ihlal edildiği tespit edilmektedir" açıklamasını yaptı.
 
 
Seyahat acentalarının bir diğer seyahat acentasına hizmet verebileceğinin altının çizildiği açıklamada, "Bu hükümlere aykırı olarak, işletme belgelerinin, yabancı menşeili şirketlere ait web/cep uygulamaları aracılığıyla taksicilik faaliyeti niteliğindeki hizmetlerde amacına aykırı olarak kullandırıldığı, bu nedenle de İl Kültür Turizm Müdürlükleri tarafından yapılan denetimlerde, acentalar aleyhine tutanak düzenlendiği ve takiben idari para cezası ile muhatap kalmalarına sebebiyet verilmekte olduğu görülmektedir. Dolayısıyla acentaların, işletme belgelerini, seyahat acentası olmayan dijital uygulamalar aracılığıyla taksicilik hizmeti sunan firmalara kullandırması, 1618 sayılı yasa kapsamında yasaklanan işletme belgesinin devri niteliğindedir. Açıklanan gerekçeler ile ülkemizde faaliyet gösteren yabancı menşeili şirketlerin de T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan işletme belgesi alarak TÜRSAB’a üye olmaları gerekmektedir" denildi.
 
"Birliğimiz üyeleri seyahat acentalarının, işletme belgelerini seyahat acentası olmayan kişi ve kuruluşlara kullandırmaları aynı zamanda haksız rekabet eylemini oluşturmaktadır. Bu gibi durumlarda Birliğimizin de 1618 sayılı Kanununun 33 üncü maddesinin verdiği yetkiye göre suç duyurusunda bulunma hakkı vardır. Ayrıca işletme belgesini kullandıran Birliğimiz üyeleri hakkında Birlik organı Disiplin Kurulunca da soruşturma başlatılabilecektir" diyen TÜRSAB, "Konuyla ilgili olarak ayrıca T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Emniyet tarafından da denetimler sıkı bir şekilde yapılmakta, gerek araç sahiplerine gerekse de taşıma hizmeti alan yolculara idari yaptırım uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra Birliğimiz üyelerinin işletme belgelerini, seyahat acentası olmayan kişi ve kuruluşlara kiralanması veya devredilmesi yasaktır. İşletme belgesinin kiralandığı veya devredildiği durumların tespiti halinde; 1618 sayılı yasaya aykırı işlem sebebiyle Bakanlığın doğrudan ve yine Birliğimizce söz konusu seyahat acentası hakkında idari işlemlerin başlatılarak disiplin soruşturmasının da başlatılacağı ayrıca işletme belgesinin iptali için Bakanlığa da bilgi verileceği hususunu önemle dikkatlerinize sunarız. Sonuç olarak, yasal mevzuata aykırı işletme belgesinin kullandırılması sebebiyle Bakanlık tarafından belgenin iptali sonucunu doğurabilecek yaptırımların uygulanabileceği hususunu acentaların önemle dikkatlerine sunarız" açıklamasında bulundu.
 
TÜRSAB'a teşekkür
 
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur, TÜRSAB'a teşekkür ettiğini söyleyerek, "Gerçekten TÜRSAB'ı milli duruşundan ve hakkaniyetli davranışından dolayı aynı zamanda bir başka sektörün hakkına tecavüz etmemesinden dolayı tebrik ettiğimi aslında haber olmasını isterim aynı zamanda teşekkür ettiğimizi de bildirmiş oluruz. Tüm bunlar kurumların işbirliğiyle bertaraf edilebilir çünkü tespitlerimiz de UBER'le taşıma yapan kişiler yarısı acentecı yarısı da maalesef taksici meslek hainleri düşmanın değirmende su taşıyor" dedi...
(gazetevatan)